Książki dla nauczycieli i edukatorów (w tym rodziców edukujących domowo), którzy pragną wykształcić dzieci tak, aby wyrosły na antykruchych lub po prostu szukają informacji, jak przeprowadzić ciekawe zajęcia czy urządzić przestrzeń edukacyjną.